1C9A1176 copy

1C9A1176 copy

A photo of a wall made of bars of white soap

A photo of a wall made of bars of white soap.